Статьи
Кто онлайн?
Пользователей: 0
Гостей: 4
Сегодня зарегистрированные пользователи не посещали сайт

ц1ийи шиирар

2 декабря 2016 - Сажидин Саидгасанов

 02.12 2016 г

 

Шиирар

 КIВЕНКIВЕЧИ РУШ АБИДАТ

КIвенкIвечи яз кар-кеспида гьамиша,
Гуьнгуьна тваз алахънай вун майишат.
Гьар са кIвалах, храдай хьиз халича,
На машгьурвал къазанмишнай, Абидат!

Комсомолдин активистка руш хьана,
Вун виридаз зарбачи яз хуш хьана.
Хиялралди лув гудай вун къуш хьана,
На машгьурвал къазанмишнай, Абидат!

Депутатни хкяйнай вун эллери,
Сагьиб руш яз берекатлу чуьллерин,
Яваш тийиз гьерекатар гъилерин,
На машгьурвал къазанмишнай, Абидат!

Мажал авач, ялар ядай яш хьана,
Вун зегьметдин тупIалдавай къаш хьана.
Хъсан хизан, уьмуьрдин юлдаш хьана,
На машгьурвал къазанмишнай Абидат!

Аферин ваз, къадир авай зегьметдин.
Дагъвидин руш яз, бахтлу тир кьисметдин,
Халкьдин патай пайдах авай гьуьрметдин,
На машгьурвал къазанмишнай Абидат!

ЧИ ЛЕЗГИЙРИН СУСАР САГЪРАЙ

Кар-кеспидиз пара зирек,
ЧIехи хизан кутаз герек,
Ийиз чидай гьар са хуьрек,
Чи лезгийрин сусар сагърай!

КIантIа кIелун, кIантIа кIвалах,
Мецер ширин замзем булах,
ТIавус къушар чамран къвалахъ,
Чи лезгийрин сусар сагърай!

Гьам рухваяр, гьамни рушар,
Багъишда квез женнет къушар.
Жегьил за хуьз чидай яшар,
Чи лезгийрин сусар сагърай!

Сажидин тапан тариф,
Авурди туш, чIугваз гьайиф.
Гьар сад игит, гьар сад ариф,
Чи лезгийрин сусар сагърай!

РАКЪУРМИР КУЬН РИКIЕЛАЙ

Квез и гуьзел дуьнья багъиш авурбур,
Куьн паталди азиятар чIугурбур;
Минет я квез, минет цIийи кьилелай,
Диде-буба ракъурмир куьн рикIелай!

Аялар яз, кьуна хурал хвейибур,
Куьн уьмуьрдин бахтлу рекьел гъайибур;
Минет я квез, минет цIийи кьилелай,
Диде-буба ракъурмир куьн рикIелай!

Четинвилер ийиз гьар къуз гъиликди,
Чаз уьмуьрдин дуьз рехъ къалурай виликди;
Минет я квез, минет цIийи кьилелай,
Диде-буба ракъурмир куьн рикIелай!

Диде-буба – кьвед кьве гъед я цававай,
Гьуьрмет ая жедай гьарда жувавай.
Минет я квез, минет цIийи кьилелай,
Диде-буба ракъурмир куьн рикIелай!

Чан аламаз гьуьрмет ийиз, кIвалаха,
Диде-буба рикIерал хуьз алахъа.
Минет я квез, минет цIийи кьилелай,
Диде-буба ракъурмир куьн рикIелай!

ЗАБИТ КЬЕНВАЧ

Забит кьенвач, чан алама,
И дуьньядал ван алама!
Чун дуьньядал вад къан мугьман,
ХьаначиртIа вуч хъсан тир?
Сад масадахъ хьана душман,
ГалачиртIа вуч хъсан тир?

Забит, чавай хьана чара,
КатначиртIа вуч хъсан тир?
Сажидинан кьил икI хура,
ГьатначиртIа вуч хъсан тир!

Забит, вуна хажалатмир,
Ви къелемри гъизва бегьер.
На лугьудай чаз галатмир,
КIвалах ая викIегь тегьер.

И дуьньядал уьмуьр куьруь,
ХьаначиртIа вуч хъсан тир?
Садвал хвена кIвали хуьруь,
Дуст хьанайтIа са хизан тир.

Ватан патал ийиз кIвалах,
Азад тиртIа вуч хъсан тир?
Сад масадан галаз къвалахъ,
Чун Сад тиртIа вуч хъсан тир?

И пад, а пад лугьун тийиз,
Санал тиртIа вуч хъсан тир?
Четин крар санал ийиз,
Дуствал тиртIа вуч хъсан тир.

Инша Аллагь, жен кIанивал,
Фад хьанайтIа вуч хъсан тир?
Квахьна хъуьтIуьн гъам-къайивал,
Гад хьанайтIа, вуч хъсан тир?

ЯШАМИШРАЙ КВН

Жагъур ийиз четин рекьер, гьял ийиз,
ЦIийивилер жагъур хъийиз, кIел ийиз,
Сегьнедал къвез шад гафарин мел ийиз,
Куьмек гузвай яшамишрай К В Н!

Школайрин викIегь гада-рушарин,
Жегьилвилин цуькведавай яшарин,
Мярекатар мел-мехъерин ашарин,
Хуьрек гузвай яшамишрай К В Н!

Кимивилер акъуд ийиз арадай,
Темпел ксар акъуд ийиз кьарадай.
ХъуьтIуьн цикIиз пIинияр фад чарадай,
Зирек кузвай яшамишрай К В Н!

ЧЕПЕЛУКЬ

Зи хтул Перванадиз бахш яз.

Жив аматIан Шагьни Шалбуз дагълара,
Гатфар чIавуз рагъ атайла багълара,
Къарагъа вун, вилер амаз ахвара,
Луваривди кьве къвал гатаз, Чепелукь!

Цуькверал къвез, мани ягъиз, кьуьл ийиз,
Алахъда вун деврандикай цIил ийиз.
Цаварикай кьер авачир гьуьл ийиз,
ХупI дамахдив къугъваз жеда, Чепелукь!

Акур чIавуз багъда аваз аялар,
На вал желбда вирибурун хиялар.
Декьикьада ягъиз дакIанз ваз ялар,
Дамах партал алаз жеда, Чепелукь!

Уьмуьр яргъи, куьруь я, кваз кьан тийиз
Цава лув гуз, акъваз тийиз, ван тийиз,
Хажалатдив фидай уьмуьр кIан тийиз,
Вахъ мел-мехъер галаз жеда, Чепелукь!

Кьил акъудиз жезвачтIан ви кIвалахдай,
Вири крар тамамзава алакьдай.
Первана тIвар ганвани ваз дамахдай?
Вил жавабдал алаз жеда, Чепелукь!


ГЬИКЬВАН ВАХТ Я
Дустариз.

Гьикьван вахт я, къведа лугьуз, вил алаз?
Рекье-хвала хьанач жал ваз машин, дуст?
Хатур, гьуьрмет авун патал кьил алаз,
Шумуд югъ я, фу нен тийиз, гишин, дуст.

Я пака къвен, я тахьайтIа, муькуь къуз,
Физ хьана зи рикIяй агъзур хиялар.
Белки къвен вун рагъ авай са экуь къуз,
Шад жедайвал зи хизан-зи аялар.

Вил рекьеллаз, ахъаз тазва варар за,
Лугьуз жедач, гьазурлухни авуна.
Шумуд сефер рекье туна чарар за,
Интернетдай пудра тикрар хъувуна.

Къведа, жеда, гафар ава, кар авач.
Зун вил алаз амукьун ваз хуш ятIа?
Я ви хура, къвез, акьадай гар авач,
Къведа лугьуз, татун метлеб вуч ятIа?

Артух гафар герек туш чи арада,
Белки вахъни ава себеб кIвалахар.
Акьван чIавал, белки рекьер кьурада,
Яд авачиз амукьич чи булахар!

Туьгьмет туш им авурди за чIаларал,
Сад кIан хьун я, садни ава кьисметар.
Къвез тахьайтIан, рази я зун чарарал,
Атун-хъфин яз кьазватIа зегьметар!

Сажидин туш мугьман кьабул тийир кас,
Белки чир жен атай чIавуз кIвализ, дуст.
Вунни зун хьиз тир вахтунда шаир кас,
Куьз хиве кьун акъудзавач кьилиз, дуст?

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!